top of page

DYNAMO

Via deze manier wil ik al me openbare Dynamo scripts delen zodat iedereen deze kan gebruiken en zodat niet iedereen hetzelfde Dynamo script hoeft te maken.

Let echter wel op in sommige Dynamo scripts maken we gebruik van dynamo packages:

  1. Archi-lab

  2. Clockwork

  3. Rhythm

FVS_Fill pattern's toewijzen aan view template

Met dit Dynamo script kun je een fillpatten toevoegen aan je filter in je viewtemplate. Dit heb ik gebruikt om de Europese isolatie aanduiding over de isolatie te plaatsen.

FVS_Line weight in revit beheren

Met dit Dynamo script kun je de line weight in revit besturen. Doormiddel van filters te maken vanuit een Excel bestand (die er ook bij is geleverd) zowel voor een doorsnede als voor een aanzicht. Ik heb het gebruikt om het tekenwerk netter uit mijn model te krijgen als de standaard instellingen vanuit revit.

FVS_Koppen en lagenmaat aan maatvoering toevoegen

Met dit Dynamo script kun je de Koppen en lagenmaat toevoegen onder je maatvoering. Ik heb het gebruikt om voor de metselaar aan te geven hoeveel strekken en koppen er in de gevel zitten.

FVS_Van Element Name naar IFC Name

Met dit Dynamo script kun je de naamgeving van het element ook de IFC-naamgeving geven. Dit zorgt ervoor dat je ook in de ICF-checker dezelfde naamgeving hebt. Dit heb ik gebuikt om de IFC-export netter te krijgen zoals het hoort.

FVS_Fill pattern's toewijzen aan view template
FVS_Koppen en lagenmaat aan maatvoering toevoegen
FVS_Line weight in revit beheren
FVS_Van Element Name naar IFC Name
bottom of page